วัดอยุธยา
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

ทัวร์วัดอยุธยา สายบุญ

ทัวร์วัดอยุธยา สายบุญ

                  สายมูต้องมาสักการะขอพร พิกัดยอดฮิต ในหมู่สายบุญ เมืองเก่า โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย จังหวัด นี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น เมืองหลวงของประเทศ มาก่อน พาทัวร์ วัดดังจังหวัดอยุธยา กัน ไปชมกันได้เลย

วัดไทย

- วัดพระศรีสรรเพชญ์

                หนึ่งในมรดกโลก เป็นอดีตวัดหลวงประจำ พระราชวังโบราณอยุธยา สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2035 มีจุดที่น่าสนใจ ที่สำคัญ คือ เจดีย์ ทรงลังกา สามองค์ที่ตั้งตะหง่าน เป็นโบราณสถาน ที่สำคัญของไทย ที่มีมนต์เสน่ห์ สวยงาม

- วัดหน้าพระเมรุ

              เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเดียวใน กรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ถูกพม่าทำลาย คงสภาพเดิมอยู่ทุกส่วน ควรแก่การที่จะ มานมัสการอย่าง ใกล้ชิดทีเดียว

- วัดพนัญเชิง

               เป็นหนึ่งในวัดที่ต้องมา วัดนี้เป็นที่หลอม รวมใจ ทั้งชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน ว่ากันว่า ถ้าหากใครได้มา ถวายผ้าห่มองค์พระ หลวงพ่อโต ที่วัดพนัญเชิง จะถือเป็นการทำ บุญครั้งใหญ่

- วัดไชยวัฒนาราม

                สร้างขึ้นสมัย พระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง ชัยชนะเหนือกรุงละแวก เป็นการประกาศ ความยิ่งใหญ่ ของพระเจ้าปราสาททอง และชัยชนะ ทั้งหมดที่ได้มา เป็นหนึ่งในโบราณสถาน ได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก

- วัดพระราม

                 ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวัง เป็นวัดที่ใหญ่โต กว้างขวาง พระปรางค์ขนาดใหญ่ เห็นเด่นชัดแต่ไกล เป็นสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับอิทธิพล แบบเขมรโบราณจาก เมืองละโว้

- วิหารพระมงคลบพิตร

                  ไม่มีหลักฐานแน่ ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่ว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนต้น ราว ๆ ปี พ.ศ. 1991 – 2145 เป็นวัดเก่าแก่ ในเขตกำแพงเมือง ที่ได้รับ การบูรณะอย่างดี ด้วยทองสำริด หุ้มทองตาม ปัจจุบัน