วัด
วัดสวย สถานที่ทำบุญ

วัดปัญญานันทาราม

วัดปัญญานันทาราม

                  เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งและสร้างขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นมรดธรรม และสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่ที่ ต. คลองหก ปทุมธานี สร้างโดย อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษฏ์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จุดที่โดดเด่น คือ เจดีย์พุทธคยาจำลอง ที่ถอดแบบจาก อินเดีย

                ไฮไลท์อีกหนึ่งจุด คือ ภาพปริศนาธรรมแบบ 3 มิติ หนึ่งเดียวในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูป ให้เข้าชมฟรี แต่ละภาพมีความหมาย แฝงคติธรรมสอนใจ บรรยากาศของวัด สวยร่มรื่น สมกับเป็นสถานที่ เหมาะสมกับ การปฏิบัติธรรม มีประชาชน และก็ผู้มีจิตเลื่อมใส มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา

              ที่วัดจัดงาน กิจกรรมให้ ชาวพุทธได้เข้ามาร่วม มีทั้งประเพณี ที่มีสืบทอด มายาวนาน และก็กิจกรรมการ บวชเนกขัมมะ ทุก ๆ วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนา ตามเป้าหมาย ที่ควรปฏิบัติ ข้างหน้าก่อนเข้าวัด เจดีย์พุทธคยาจำลองสีเทา จะมีบ่อน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตรงกลาง เดินเข้าไปมี บันไดขึ้นเจดีย์ 

              ที่วัดจัดงาน กิจกรรมให้ ชาวพุทธได้เข้ามาร่วม มีทั้งประเพณี ที่มีสืบทอด มายาวนาน และก็กิจกรรมการ บวชเนกขัมมะ ทุก ๆ วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนา ตามเป้าหมาย ที่ควรปฏิบัติ ข้างหน้าก่อนเข้าวัด เจดีย์พุทธคยาจำลองสีเทา จะมีบ่อน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตรงกลาง เดินเข้าไปมี บันไดขึ้นเจดีย์ 

               ตรงกลางเจดีย์มี รูปหล่อของ หลวงพ่อปัญญา ตั้งอยู่ข้างหน้า ให้ได้บูชา เข้าไปด้านในพระเจดีย์ มีพระประธาน ให้เคารพบูชา ข้าง ๆ เป็นสวนย่อมขนาดเล็ก มีซุ้มประตูแบบ ประเทศอินเดีย สีแดง ก้อนอิฐ มีลวดลายปูนปั้น สวยงาม ข้างล่างของ เจดีย์พุทธคยา มีภาพปริศนาใน ทางธรรมสามมิติ หนึ่งเดียวในโลก

              ภาพทั้งหมดทั้งปวง เกี่ยวกับอริยสัจ 4 สอดคล้อง กับบรรยากาศ ของวัด ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ก่อให้เกิด สติปัญญา ภายในวัดบรรยากาศ เงียบสงบ ล้อมไปด้วย ต้นไม้เล็ก ต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น ต้องมาเก็บภาพสวย ๆ เป็นวัดที่สอน คติธรรม ในแบบใหม่ ๆ ไม่เหมือนใครเลยจริง ๆ สวยงาม ที่สำคัญยัง ได้เรียนรู้ธรรมะต่าง ๆ อีกด้วย หากมีเวลาว่าง แวะไปที่วัดนี้กัน ได้เลย เปิดให้เข้าชม : 08.00 – 16.00 น.