วัดพม่า ในลำปาง
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดพม่า ในลำปาง

วัดพม่า ในลำปาง

                   จังหวัดลำปาง หลาย ๆ คน นึกถึงดอยขุนตาล อันเป็นสถานที่ตั้ง ของอุโมงค์รถไฟ ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย หลาย ๆ คน คิดไปถึง พระธาตุลำปางหลวง โบราณสถานเก่าแก่ อันสวย ตั้งแต่ยุคพระนางจามเทวี นึกถึงแม่เมาะ ที่อุดมไปด้วย ถ่านหินลิกไนต์ จำนวนมากมาย มหาศาล

                    อันเป็นแหล่งให้ พลังงาน สว่างแก่เมืองไทย รวมทั้งดินขาว ที่ใช้สำหรับงานเครื่องปั้น ดินเผาที่ ลือชื่อ ของชาวลำปาง แต่ว่าคงจะมี ไม่มากนักที่คิดไป ถึงวัดที่สร้าง ขึ้นโดยอิทธิพล ทางศิลปกรรม แบบประเทศพม่า

                     ซึ่งมี อยู่เยอะมาก หลายวัด และก็แต่ละวัด ก็ล้วนมี ความวิจิตรงดงาม อลังการ หาที่ใดเปรียบ เสมือนไม่ได้ จนถึงขนาดมี คำบอกเล่า ว่าถ้าจะดูวัด ประเทศพม่า ให้มาที่ จังหวัดลำปาง

วัดศรีรองเมือง

                    วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่า อีกวัดหนึ่ง ในจังหวัดลำปาง ที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าคราวน้อย ตามประวัติ พูดกันว่าสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2447

                     โดยคหบดี ชาวพม่า ที่เข้ามาทำไม้ ในเมืองจังหวัดลำปาง โดยใช้เวลา สร้างอยู่ราว ๆ 7 ปี วิหารประธาน ของวัด เป็นตึก 2 ชั้น มีหลังคา ซ้อนกันแบบพม่า ส่วนที่ เป็นด้านล่าง ก่ออิฐปูน ส่วนบนทำด้วยไม้ พระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ ที่เรือนยอด ซึ่งตั้งอยู่ตรง กึ่งกลาง ของอาคาร

วัดศรีรองเมือง

วัดม่อนปู่ยักษ์

                      วัดม่อนปู่ยักษ์ หรือวัดม่อนสัณฐาน ตามความเป็นมา คงจะมีอายุราวกลาง พุทธศักราชที่ 24 ช่วง ปี พุทธศักราช 2425 ยุครัชกาลที่ 6 ในตำนานกล่าว ไว้ว่า เมื่อสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า พร้อมพระอรหันต์ เผยแพร่พุทธศาสนา มาทางด้านบูรพานั้น

                       ครั้งผ่านมาทางแคว้น แห่งหนึ่ง ปรากฎมียักษ์ ขัดขวาง การเปิดเผยแพร่ พุทธศาสนา รวมทั้งขับไล่ ท่านมาทาง ป่าบ้านพระบาท จนถึงป่าม่อน จำศีล มาทันกันที่นี่ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่บน วัดม่อนจำศีล

วัดม่อนปู่ยักษ์