วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

                 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัดโพธิ์ อย่างที่เราคุ้นหูกัน เป็นวัดที่เก่าแก่ ที่สุดในกรุงเทพ เป็นวัดประจำ ร. 1 มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความยาว 150 ฟุต วัดโพธิ์ นับว่าเป็นวัดที่มี พระเจดีย์เยอะที่สุด ในไทย โดยมีจำนวน ประมาณ 99 องค์

                เจดีย์ เหล่านี้ถูกตกแต่ง ด้วยกระเบื้อง เคลือบโบราณ ลวดลายดอกไม้ สีสันสดใส งดงามมากมายจริง ๆ สิ่งที่ห้ามพลาด เมื่อมาวัดโพธิ์ ก็คือ พระนอน พุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไทย

              มีลักษณะพิเศษ คือ ประดับประดามุก ภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท นั่นเอง ด้านในมีจิตกรรม ฝาผนัง แสดงภาพชีวิตของ ชาวไทย สมัยก่อน ระวังอย่าเผลอเอามือ ไปจับ ภาพเหล่านี้จะ ได้อยู่นาน ๆ

9 จุด ไม่ควรพลาด เมื่อมาวัดโพธิ์

1. พระไสยาส

            พระนอนที่ใหญ่เป็น อันดับ 3 ของไทย ประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ

2. ตำราเวชเชตุพน

          ศาลาจารึกตำรา เรียนนวดแผนไทย โบราณ

3. รูปปั้นจีน วัดโพธิ์

           เป็นรูปเทพพระเจ้าจีน หรือเรียก ตุ๊กตาอับเฉา ที่เรียงอยู่ในวัด และอีกหลายวัดใน กรุงเทพ

4. มหาเจดีย์ สี่รัชกาล

          เจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เป็นเจดีย์ประจำ รัชกาลที่ 1 – 4

5. มรดกโลกวัดโพธิ์

         ตำราการแพทย์ โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนฯลฯ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อน

6. ตำนาน ยักษ์วัดโพธิ์

           ประวัติเล่าของตำนาน ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ที่ทำให้เกิดท่าเตียน จนถึงปัจจุบันนี้

7. ผ่านภพรัตนโกสินทร์

          อุโบสถหลังเก่า ของวัดโพธาราม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

8. วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร

           ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พุทธรูปปางสมาธิ

9. ตำรับนวดแผนไทย

             รวบรวมการแพทย์แผนไทย โบราณ และศิลปะวิทยาการ ครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ให้ได้ศึกษาเล่า เรียนนวดแผนไทย วัดโพธิ์ เอาไว้อย่างกว้างขวาง

            คนไทยเข้าชมฟรี
            ต่างชาติ คนละ 50 บาท
            เปิดทำการ ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 21.00 น.