วัดสวย วัดโบราณ สถานที่ทำบุญ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

                 วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติ การก่อสร้างมาตั้งแต่ ครั้งอดีตกว่า 500 ปี สมัยก่อนชื่อ วัดศรีสุพรรณอาราม ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมี อุโบสถเงินแห่งแรก ของโลก เป็นชุมชนทำ หัตถกรรมเครื่องเงิน ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดเชียงใหม่

                  ทางวัดจึงมีแนวคิด ที่จะสืบสานมรดกงาน ศิลป์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้ยั่งยืนสืบไปด้วย การรวบรวมภูมิปัญญา ชาวบ้านจัดตั้ง ทางวัดศรีสุพรรณ เป็นสถาปัตยกรรม สำคัญทาง พระพุทธศาสนา ดึงดูดให้ทั้ง พุทธศาสนิกชน และบุนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มาเยี่ยมชม ความงดงาม ของพระอุโบสถหลังนี้ อยู่ทุกวัน

สิ่งที่น่าสนใจ ในวัดศรีสุพรรณ

                – พระอุโบสถเงิน
                – พระวิหารทรงล้านนา
                – พระบรมธาตุ วัดศรีสุพรรณ
                – พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่

การเดินทาง ไปวัดศรีสุพรรณ

รถยนต์ส่วนตัว

                จากถนนรอบ เมืองให้เลี้ยวเข้า ถนนวัวลาย แล้วตรงมา ราว ๆ 600 เมตร จะมองเห็นป้าย วัดศรีสุพรรณ อยู่ด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวา ไปอีก 50 เมตร ไม่นานก็ จะพบวัดศรีสุพรรณ

รถโดยสารสาธารณะ

                 สามารถใช้บริการ รถแดงที่วิ่ง รอบเมืองให้ มาส่งที่ วัดศรีสุพรรณ