วัดเชียงใหม่
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดสิงห์ เชียงใหม่

วัดสิงห์ เชียงใหม่

                  วัดพระสิงห์ หรือชื่อเต็ม เรียกว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่ สำคัญวัดหนึ่งของเชียงใหม่ ที่ประดิษฐาน พระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เชียงใหม่ และแผ่นดินล้านนา เป็นพระพุทธรูป ศิลปะ เชียงแสน รู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ซึ่งวัดพระสิงห์ ศูนย์ศึกษ าพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามเป็นที่รู้จัก กันอย่างดี

                   วัดพระสิงห์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงใหม่ และเดินทาง มาเคารพ สักการะ กันอย่างแน่นเป็นประจำ ทุกปี เมื่อถึงช่วงงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถ แห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรง ต้องมาไหว้วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ให้ได้สักครั้ง หนึ่งในชีวิต

วัด

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

            – โบสถ์ เป็นอาคารรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขโถง ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ลักษณะอาคาร ตกแต่งเป็นแบบศิลปะล้านนา โดยแท้ แต่ภายในเป็นหน้าต่าง มีลายปูนปั้นบริเวณ ซุ้มประตูทางเข้า สวยมาก

             – หอไตร เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ ผนังด้านนอกประดับ ด้วยเทพปูนปั้น อยู่โดยรอบ เป็นฝีมือช่างสมัย พระเมืองแก้ว ประมาณ พ.ศ. 2476 หอไตรปั้น เป็นลายลูกฟักลดบัว ภายในประดับด้วย รูปสัตว์หิมพานต์

            – วิหารลายคำ มีลวดลายปูนปั้น ที่สวยงาม ตัววิหารลายคำ สร้างตามแบบศิลปกรรม ของภาคเหนือ มีรูปปั้นพญานาค 2 ตัว อยู่บันไดหน้า ภายในเป็นที่ ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ มีภาพลายทอง พื้นแดงเป็นลวดลายต่าง ๆ เต็มไปหมด

วัด

          เป็นพระพุทธรูปโบราณ หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง เป็นศิลปะแบบลังกา ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าสีหฬะ พระมหากษัตริย์แห่ง ลังกาทวีป สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 700 จึงได้อัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์ มาประดิษฐาน