หลวงพ่อปากแดง
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดหลวงพ่อปากแดง

วัดหลวงพ่อปากแดง

                วัดหลวงพ่อปากแดง หรือ วัดพราหม์มณี เป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่งใน จ. นครนายก สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ภายในวัดร่มรื่น สวยงาม จัดเป็นหมวดหมู่ เขตพุทธาวาส สังฆาวาส เป็นระเบียบ สะอาด มีผู้รักษาดูแล ตลอดเวลา มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ เคารพนับถือกัน อย่างกว้างขวาง

                 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลาย ดอกพิกุล พระโอษฐ์ แย้มทาสีแดงเห็นชัด จึงได้เรียกกันว่า หลวงพ่อปากแดง ไม่มีใครนำสี ไปทาที่ปาก แต่อย่างใด นับเป็นความแปลก ใจแก่ผู้ที่ได้ ไปพบเห็น

หลวงพ่อปากแดง

                  ตำนานเชื่อว่า หลวงพ่อปากแดง เป็นพระพุทธรูปที่เป็น พี่ – น้อง กับหลวงพ่อพระไส และหลวงพ่อพระสุก ที่ได้ประดิษฐานอยู่ จ. หนองคาย ปัจจุบันได้ อัญเชิญมาจาก นครเวียงจันทน์ ลาว ได้แยกย้ายไปตาม วัดต่าง ๆ

                   ส่วนหลวงพ่อปากแดง ก็มาเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ของชาว จ. นครนายก จนทุกวันนี้ มีประชาชน ทั่วสารทิศเดินทางไป เที่ยวกราบนมัสการบนบานที่ วัดหลวงพ่อปากแดง ขอให้ ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง ส่วนใหญ่ผู้ ที่มาบนบาน ก็ขอให้หน้าที่ การงานเติบโต

                    เรื่องที่ไม่พลาด คือขอเลขเด็ด ขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์ เป็นวัดดัง ที่สร้างเศรษฐกิจ ระดับท้องถิ่น ไปด้วย ตลอดทางเดินเข้าวัด เป็นตลาด ขนาดย่อมที่มีของ ซื้อของขายเพียบ ทางเข้าวัดอยู่ติด กับตลาดโรงเกลือ นครนายก

                  เป็นวัดพัฒนา ตัวอย่าง ตั้งอยู่ที่ถนนสาริกา – นางรอง ทำบุญสบายใจกันแล้ว ก็เดินทางกลับ ใครจะแวะเช่าบูชา วัตถุมงคลชิ้นไหน ก็แวะดูได้ตามสบาย