วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

               วัดอรุณ หรือที่ชาวบ้าน เรียกกันว่า วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ ที่สร้าง ในสมัยอยุธยา คนไทยเชื่อที่ว่า มาไหว้พระวัดอรุณฯ นั้น จะทำให้ชีวิตดี ขึ้น วันอรุณ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่จัดทริปไหว้พระ 9 วัด ของกรุงเทพ

              เป็นวัดที่สวยโดดเด่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา จึงเป็นที่นิยมของคนไทย และคนต่างประเทศ เข้าไปเที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ และถ่ายรูป สวย ๆ วัดอรุณราชวราราม นอกจากงดงาม แล้วยังมี งานสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่น ที่มีความสอดคล้อง กับเรื่อง ของไตรภูมิกถา

                  เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สื่อถึง เขาพระสุเมรุ ทั้ง 4 ทวีป และเขาสัตตบริภัณฑ์ ในทางพุทธศาสนา อีกด้วย ซึ่งประสมประสาน แบบศิลปะไทย และก็จีนเข้าด้วยกัน อย่างงดงาม ทั้งข้างในโบสถ์ ยังมีจิตรกรรมด้าน ข้างฝาผนังที่งาม ฝีมือศิลป์ ชั้นเอกให้พวก เราได้ดูกัน วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะใหม่ สมัย ร.2 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดสร้าง พระอุโบสถ และพระวิหาร จนเสร็จ และทรงปั้นหุ่นพุทธรูปด้วย ฝีพระหัตถ์ ของท่านเอง รวมทั้งโปรดให้ หล่อขึ้นประดิษฐาน เป็นพระประธาน ในอุโบสถ แล้วก็พระราชทาน นามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

                มั่นใจว่าหลายคน อาจเคยรับรู้ ตำนาน ยักษ์วัดแจ้ง กันอยู่บ้าง ซึ่ง ยักษ์วัดแจ้ง นั้น มี 2 ตน หมายถึง ยักษ์ทางเหนือกายสีขาว มีชื่อว่า “สหัสเดชะ” และก็ยักษ์ทางใต้กายสีเขียว มีชื่อว่า “ทศกัณฐ์” ปั้นด้วยปูน ตกแต่งกระเบื้องเคลือบสี เป็นลวดลาย เครื่องนุ่งห่มสวย ซึ่ง ทั้ง 2 ตน ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้ม ยอดมงกุฎปากทางเข้าโบสถ์ วัดอรุณราชวราราม นั่นเอง

              โดยคนรุ่นก่อน มีความเห็นกันว่ายักษ์ ที่เฝ้าซุ้มประตู มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ สำหรับการขับไล่ภูติ ผี ซาตาน ก็เลยมี บทบาทปกปักษ์ รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้านในโบสถ์ ภายในวัดอรุณฯ มีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ทั้ง พระอุโบสถหลังเก่าของวัดอรุณฯ โบสถ์น้อย มณฑปพระพุทธบาทจำลอง พระวิหารหลวง หอระฆัง และส่วน อื่น ๆ อีกมายมาย