วัดมังกร
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดมังกร

วัดมังกร

                  วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดจีนสังกัด คณะสงฆ์จีนนิกาย ที่เมืองไทย ตั้งอยู่บน ถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ เป็นที่คุ้นเคย ในหมู่คนไทย เชื้อสายจีน แล้วก็คนจีน จากต่างประเทศ

                   สาเหตุที่วัดนี้ บางคนเรียกว่า “วัดมังกร” เนื่องจากคำว่า “เล่ง” หรือ “เล้ง” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายความว่ามังกร (คำว่า “เน่ย” หมายความว่า ดอกบัว และคำว่า “ยี่” หมายความว่า วัด) ชื่อวัดอย่างเป็น ทางการ คือ “วัดมังกรกมลาวาส” พระราชทานจาก รัชกาลที่ 5

                    วัดนี้ตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2414 ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปีกว่าจะเสร็จ มีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นแบบทางจีน ตอนใต้ ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแบบแปลน ตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาล เป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นอุโบสถ ด้านหลังโบสถ์ เป็นวิหารเทพเจ้า การสร้างใช้ไม้ และก้อนอิฐ เป็นวัสดุสำคัญ จากประตูทางเข้า

วัดมังกร

                  เข้าไปจะถึงวิหาร ท้าวจตุโลกบาล จะมองเห็นเทพเจ้า 4 องค์ (ข้างละ 2 องค์) ในชุดนักรบจีน และก็ถืออาวุธ และข้าวของต่าง ๆ กัน เช่นพิณ ร่ม ดาบ เจดีย์

                   คนจีน เรียกว่า “ซี้ไต๋เทียงอ้วง” หมายความว่า เทพเจ้าที่ ปกปักษ์รักษา ป้องกัน ทิศต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ ถัดจากวิหาร ท้าวจตุโลกบาล คือ อุโบสถ เป็นที่ตั้ง ของพระประธาน ของวัดเป็น พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

               ทั้งหมด 3 องค์ หรือ “ซำป้อหุกโจ้ว” พร้อมพระอรหันต์ อีก 18 องค์ หรือที่เรียกว่า “จับโป๊ยหล่อหั่ง” ด้านขวามีเทพเจ้า ต่าง ๆ หลายองค์ ได้แก่ เทพเจ้าคุ้มครอง ป้องกัน ดวงชะตา หรือ “ไท้ส่วย เอี๊ยะ” เทพเจ้าแห่งยา หรือหมอเทวดา “หั่วท้อเซียงซือกง”

วัดมังกร

                แล้วก็ที่นิยม ไหว้ขอพรมาก คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ” เทพเจ้าเฮ่งเจีย หรือ “ไต่เสี่ยหุกโจ้ว” พระเมตไตรยโพธิสัตว์หรือ “ปู๊กุ่ยหุกโจ้ว”ซึ่งคล้าย กับพระสังกัจจายน์ “กวนอิมผู่สัก” หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม “แป๊ะกง” และก็ “แป๊ะม่า” รวมเทพเจ้าในวัด จะมีทั้งหมด 58 องค์

                 วัดมังกรกมลาวาส เปิดให้สะเดาะเคราะห์ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

วัดพระใหญ่ เกาะสมุย
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดพระใหญ่ เกาะสมุย

วัดพระใหญ่ เกาะสมุย

                วัดพระใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้าน ทิศเหนือของ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความเด่น ของวัดจะอยู่ที่ พระใหญ่ หรือ พระพุทธโคดม ที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2515

                  เป็นพระพุทธปางมารวิชัย องค์ใหญ่ที่สุด ในภาคใต้ อีกด้วยค่ะ ส่วนมากแล้ว ทั้งชาวเกาะสมุย และนักท่องเที่ยวเอง ก็จะนิยมมา สักการะบูชา พระใหญ่ เพื่อความเป็นมงคล กันอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ยังมาดูทิวทัศน์ ของเกาะพะงัน แล้วก็หาดบ่อผุด ที่ข้างบนกันอีกด้วย

                   โดยที่ตั้งของ วัดพระใหญ่ จะอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า เกาะฟาน แต่ก่อนนั้นเกาะฟาน จะมีน้ำทะเลล้อม แต่ว่าประชาชน ก็ได้สร้างสะพานไม้ เพื่อเชื่อม ต่อระหว่างเกาะฟาน กับเกาะสมุย แต่ว่าทั้งนี้สะพานไม้

วัดพระใหญ่ เกาะสมุย

                    ก็ไม่ได้มีอายุ การใช้งานที่ยืนยาวนัก ประชาชนเลย ได้ช่วยกันสร้าง แนวสันเขื่อนหิน ขึ้นมาแบบถาวร รวมทั้งมีการสร้างถนน เชื่อมต่อมาจนกระทั่ง ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

                     ความโดดเด่นของ วัดพระใหญ่ ก็คือ ด้านในวัดประดิษฐาน พระใหญ่ หรือ พระพุทธโคดม ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2515 เป็นพระพุทธปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุด ในภาคใต้ เลยทีเดียวค่ะ

                      โดยมีหน้าตักกว้าง ถึง 5 วา 9 นิ้ว แล้วก็สูงถึง 6 วา ประดับโดยการใช้ กระเบื้องสีเหลืองทอง ทั้งองค์ ก็เลยทำให้เห็น องค์พระสีทอง เด่นแต่ไกล ๆ

                       ถึงแม้ว่าองค์พระใหญ่ จะไม่ใช่พุทธรูป ที่เก่าแก่เท่าไรนัก แต่ว่าทั้งชาว เกาะสมุยเอง และก็นักท่องเที่ยว จะนิยมมาสักการะบูชา พระใหญ่ เพื่อความเป็นมงคล อยู่เป็นประจำค่ะ

โลหะปราสาท
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร โลหะปราสาท

วัดราชนัดดารามวรวิหาร โลหะปราสาท

                   วัดแห่งนี้ ก่อสร้างปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แก่พระราชนัดดา เป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง โสมนัสวัฒนาวดี (ถัดมาเป็นพระอัครมเหสี องค์แรกของรัชกาลที่ 4 ) ก็เลยทรง พระราชทานนามว่า วัดราชนัดดาราม เมื่อ ปี พ.ศ. 2386

                    นับว่าเป็น วัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่ได้รับการจดทะเบียน โบราณสถาน ตอนวันที่ 22 พ.ย. พุทธศักราช 2492 ความสวยงาม ของวัดที่สร้างความ สะดุดตาให้ กับผู้คนที่ผ่านไปมา ประดิษฐ์ โดยเจ้าพระยายมราช (บุญนาค) สถาปนิกผู้ออกแบบ แผนผังการสร้างวัด กำกับการสร้างโบสถ์ พระวิหาร

                     และก็ศาลาการเปรียญ ส่วนพระยามหาโยธา เป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์ และกำแพง แล้วก็เขื่อนรอบวัด ในตอนที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบ รวมทั้งควบคุม การก่อสร้างโลหะปราสาท โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการผลิตเจดีย์

                      หากแต่สร้างไม่เสร็จ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 โปรดให้ สร้างต่อจนถึงเสร็จ แล้วก็ภายหลังได้ มีการปรับปรุงแก้ไข ซ่อนแซมวัดราชนัดดา อีกทีในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี

โลหะปราสาท

                       โดยได้พยายาม รักษาแบบแผนเดิม ของโลหะปราสาท ยุครัชกาลที่ 3 ให้สูงที่สุด โลหะปราสาทที่นี่ ก็เลยนับว่าเป็น โลหะปราสาท ที่แรกของไทย ก่อสร้างเป็นตึก 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด คือโพธิปักขิยธรรม ในพระพุทธศาสนา 37 ประการ

                        ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ตั้งพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาท เป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไป มองวิวด้านบนได้ ส่วนสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ภายใน วัดสวยงามประณีต ตามแบบศิลปะไทย

                         ดังเช่น พระอุโบสถมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับโดยการใช้ กระจกสวยงาม ด้านในประดิษฐาน พระประธานพระนามว่า “พระเสฏฐตมมุนี” ส่วนในพระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทรนามว่า “พระพุทธชุติธรรมนราสพ”

                          ที่ตั้ง : ใกล้กับป้อมมหากาฬ ใกล้กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้วัดเทพธิดาราม เขตเมืองหลวง กรุงเทพฯ เปิดตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

วัดเพลง นนทบุรี
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดเพลง นนทบุรี

วัดเพลง นนทบุรี

                  วัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดในสมัย กรุงศรีอยุธยาที่ถูกทิ้ งร้างราว ๆ 200 ปีมาแล้ว ต่อมา หลวงพ่อศรีนวล ได้เดินธุดงค์มาจาก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2529 เมื่อได้พบก็เลย ได้ปักหลักพักค้าง มาตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา

                   ก่อนจะบูรณะ ซ่อมบำรุง แล้วก็สร้างโบสถ์ ขึ้นใหม่ หลังจากหลวงพ่อศรีนวล ได้มรณภาพ ทางวัดก็ถูกปล่อยทิ้ง เอาไว้ โดยไม่มีการพัฒนา ก็เลยทำให้ถาวรวัตถุ ที่ทำขึ้นผุพังสึกกร่อน เสียหาย ลงไปตาม ยุคสมัย

                    กระทั่งเมื่อกลางปี 2553 “พระธรรมกิตติมุนี” เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และก็เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้แต่งตั้งให้ พระอาจารย์ประสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเพลง (โบสถ์สีชมพู)

วัดเพลง นนทบุรี

                      ด้วยท่านเป็นพระนักพัฒนา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทางพุทธศาสนา ทำให้เป็นที่กระจ่างยอมรับ ของชาวบ้าน ทั้งบ้านใกล้ บ้านไกล ก็เลยได้รับ การเชื่อใจ ให้มาปรับปรุง วัดเพลง (โบสถ์สีชมพู)

                       สำหรับวัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) เป็นวัดที่มีความสำคัญ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลวง ที่ประชากรทั่ว ๆ ไปใช้แทนพระ นามของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเหตุนี้ วัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) นี้ก็เลยเป็นที่ รู้จักของชาว จังหวัดนนทบุรี และก็รอบ ๆ ใกล้เคียง อย่างแพร่หลาย

                        ภายในรอบ ๆ วัด นอกจากจะมีพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 แล้วยังมีโบสถ์ ที่มีความสวยงามมาก ทาด้วยสีชมพู ซึ่งเป็นสีที่สื่อ ความหมายด้วย เป็นสีประจำพระองค์ ภายนอกมี พระสังกัจจายน์ พระแห่งโชคลาภ ตั้งอยู่ใต้ต้นไทร ให้ประชาชนได้เข้ามา กราบไหว้บูชาขอพร

วัดภูมโนรมย์
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดภูมโนรมย์

วัดภูมโนรมย์

                  ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากเมืองราว 5 กม. เป็นสถานที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่สามารมองเห็นวิว ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง

                    และก็แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาค ขนาดใหญ่ งามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ ของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนั้นภายใน รอบ ๆ วัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่ แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สักการะบูชา ขอพรอีกด้วย

                     เพราะเส้นทางขึ้น วัดภูมโนรมย์ ค่อนข้างจะชัน และก็แคบในบางช่วง หากมีนักท่องเที่ยว นำรถยนต์ขึ้นเยอะบางครั้ง ก็อาจจะอันตรายได้ รถยนต์สวนกัน ค่อนข้างจะยาก

วัดภูมโนรมย์

                      ฉะนั้นนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายัง วัดภูมโนรมย์ จะต้องจอดรถยนต์ ไว้บริเวณที่จอดรถ แล้วใช้บริการรถสองแถว นำขึ้นวัด มีรถออกตลอด โดยเสียค่าบริการ โดยการหยอดตู้บริจาค

                       จากที่จอดรถ ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที มาถึงบริเวณวัด ก็กระจายตัวไป กราบขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่เดียวกัน เริ่มจากไฮไลท์ ของที่ ไปสักการะบูชา องค์พญาศรีมุกดามหา มุนีนีลปาลนาคราช

                        ก่อนถึงองค์ พญานาค สวยมาก จะต้องเดินผ่านระฆัง ที่ต้องใช้เหรียญตี แล้วอธิฐาน ให้สิ่งที่ดี ๆ กับการดำรงชีวิต ตามความเชื่อ ในดินแดน ศักสิทธิ์แห่งนี้

วัดพม่า ในลำปาง
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดพม่า ในลำปาง

วัดพม่า ในลำปาง

                   จังหวัดลำปาง หลาย ๆ คน นึกถึงดอยขุนตาล อันเป็นสถานที่ตั้ง ของอุโมงค์รถไฟ ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย หลาย ๆ คน คิดไปถึง พระธาตุลำปางหลวง โบราณสถานเก่าแก่ อันสวย ตั้งแต่ยุคพระนางจามเทวี นึกถึงแม่เมาะ ที่อุดมไปด้วย ถ่านหินลิกไนต์ จำนวนมากมาย มหาศาล

                    อันเป็นแหล่งให้ พลังงาน สว่างแก่เมืองไทย รวมทั้งดินขาว ที่ใช้สำหรับงานเครื่องปั้น ดินเผาที่ ลือชื่อ ของชาวลำปาง แต่ว่าคงจะมี ไม่มากนักที่คิดไป ถึงวัดที่สร้าง ขึ้นโดยอิทธิพล ทางศิลปกรรม แบบประเทศพม่า

                     ซึ่งมี อยู่เยอะมาก หลายวัด และก็แต่ละวัด ก็ล้วนมี ความวิจิตรงดงาม อลังการ หาที่ใดเปรียบ เสมือนไม่ได้ จนถึงขนาดมี คำบอกเล่า ว่าถ้าจะดูวัด ประเทศพม่า ให้มาที่ จังหวัดลำปาง

วัดศรีรองเมือง

                    วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่า อีกวัดหนึ่ง ในจังหวัดลำปาง ที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าคราวน้อย ตามประวัติ พูดกันว่าสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2447

                     โดยคหบดี ชาวพม่า ที่เข้ามาทำไม้ ในเมืองจังหวัดลำปาง โดยใช้เวลา สร้างอยู่ราว ๆ 7 ปี วิหารประธาน ของวัด เป็นตึก 2 ชั้น มีหลังคา ซ้อนกันแบบพม่า ส่วนที่ เป็นด้านล่าง ก่ออิฐปูน ส่วนบนทำด้วยไม้ พระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ ที่เรือนยอด ซึ่งตั้งอยู่ตรง กึ่งกลาง ของอาคาร

วัดศรีรองเมือง

วัดม่อนปู่ยักษ์

                      วัดม่อนปู่ยักษ์ หรือวัดม่อนสัณฐาน ตามความเป็นมา คงจะมีอายุราวกลาง พุทธศักราชที่ 24 ช่วง ปี พุทธศักราช 2425 ยุครัชกาลที่ 6 ในตำนานกล่าว ไว้ว่า เมื่อสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า พร้อมพระอรหันต์ เผยแพร่พุทธศาสนา มาทางด้านบูรพานั้น

                       ครั้งผ่านมาทางแคว้น แห่งหนึ่ง ปรากฎมียักษ์ ขัดขวาง การเปิดเผยแพร่ พุทธศาสนา รวมทั้งขับไล่ ท่านมาทาง ป่าบ้านพระบาท จนถึงป่าม่อน จำศีล มาทันกันที่นี่ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่บน วัดม่อนจำศีล

วัดม่อนปู่ยักษ์
วัดที่พระใหญ่ ที่สุดในไทย
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดที่พระใหญ่ ที่สุดในไทย

วัดที่พระใหญ่ ที่สุดในไทย

               พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระนามนี้หลวงพ่อเกษม ตั้งมั่นสร้างองค์พระ เพื่อถวายแก่ รัชกาลที่ 9 คณะศิษย์ หลวงพ่อเกษม ได้ร่วมใจรวมพลัง ช่วยกันสร้างร่วมกับ ประชาชนผู้มี จิตเลื่อมใสด้วย จนกระทั่งการก่อสร้าง องค์พระเสร็จสมบูรณ์

               ช่วงวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีระยะเวลาการก่อสร้าง รวมราว ๆ 16 ปี รวมทั้งวัดหน้าตัก องค์พระได้ 63.05 เมตร ความสูงจากฐานองค์ พระถึงยอดเกศา วัดได้ 95 เมตร ใช้งบประมาณ ไปกว่า 100 ล้านบาท

                โดยวัดม่วง จังหวัดอ่างทอง จัดอยู่ในแคมเปญ Dream Destinations 3 : แคมเปญใหญ่ ของททท. ประจำปี 2559 โดยรวมเอาสถานที่เที่ยว ที่เกี่ยวข้อง กับความศรัทธา แล้วก็ตำนาน เล่าขาน รวมทั้งการสัมผัส ที่ปลายพระหัตถ์พระใหญ่ (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ)

วัดที่พระใหญ่ ที่สุดในไทย

                 จะมีความเชื่อกันว่า ขอให้ท่านประทานพร ให้เติบโต เจริญรุ่งเรือง ในอาชีพการงาน วัดม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากตัว จังหวัดอ่างทอง ไปทางทิศตะวันตก โดยประมาณ 8 กม.

                  ถ้าหากตั้งต้นจาก กรุงเทพ ไปตามถนนสายเอเชีย แล้วเข้าเมืองอ่างทอง ผ่านตลาดแล้วเลี้ยวขวา ผ่านหน้าเรือนจำ พบทางแยกเลี้ยวซ้าย (ไปจังหวัดสุพรรณบุรี) ไปตามทางสาย โพธิ์พระยาท่าเรือ วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ เห็นพุทธรูปแต่ไกล

วัดมีกี่ประเภท ?
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดมีกี่ประเภท ?

วัดมีกี่ประเภท ?

                 1. วัดหลวง หรือพระอารามหลวง คือ วัดที่กษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้าง และก็บูรณะ เป็นการส่วนพระองค์ แล้วพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติยศ แก่ผู้ต่ำศักดิ์ ลงมา

                  หรือพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งข้าราชบริพาร ผู้ใหญ่ ทรงทำขึ้น หรือโปรดให้ปฎิสังขรณ์ แล้วก็สร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นวัดหลวง นอกจากนี้ ยังรวมถึงวัด ที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณะ และทรงรับไว้ เป็นวัดหลวง อีกด้วย

                2. วัดราษฎร์ คือ วัดที่ประชาชน ทั่ว ๆ ไปสร้าง หรือบูรณะขึ้น ตามศรัทธา และก็ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ไม่ผิดกฎหมาย จากทางราชการแล้ว และช่วยกันบำรุง รักษาวัด สืบต่อกันมา

                  ส่วนวัดที่ประชาชน มีจิตศรัทธาร่วมกัน ทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ ของพระสงฆ์ เราเรียกว่า สำนักสงฆ์ ซึ่งยังไม่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา นอกจากนี้ วัดที่ประชาชน สร้างหรือบูรณะ ถ้าเกิดพระมหากษัตริย์ ทรงพิจารณาเห็น สมควรได้รับเกียรติ ชมเชยเป็นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็น วัดหลวงด้วย

วัดมีกี่ประเภท ?

                รัฐบาล ซึ่งได้ยึดมั่นในแผนการ ที่จะบำรุงรักษา พุทธศาสนา พิจารณา มีความเห็นว่า การยกฐานะ วัดราษฎร์ขึ้น เป็นวัดหลวง ก็เป็นวิธีการอันหนึ่ง ที่จะสามารถช่วย

                 ยกย่องพระพุทธศาสนา ให้รุ่งโรจน์ เมื่อมีวัดที่เห็นสมควร เป็นวัดหลวง การขอพระราชทาน ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็น พระอารามหลวง จึงได้ดำเนิน การสืบต่อมา

ไหว้พระขอพร
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

5 วัด ไหว้พระขอพร จบใน 1 วัน

5 วัด ไหว้พระขอพร จบใน 1 วัน

                  วันหยุดแบบนี้ ถ้าใครไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวไหน พวกเรามีวัดดีๆมาแนะนำ เพื่อให้ทุกคนได้ไปไหว้พระขอพร เพียงแค่ 1 วัน ก็สามารถไหว้พระได้ ทั้งหมด 5 วัด เลยใกล้สะดวกมาก

วัดโบสถ์

                   เริ่มกันที่ วัดแรกใน จังหวัดปทุมธานี ที่พวกเราอยากแนะนำ ความอลังการที่ ความนับถือ “วัดโบสถ์” หรือ วัดหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ เป็นวัดที่ได้รับความ นิยามจากนักท่องเที่ยว มากมาย เพราะมีรูปปั้น ขนาดใหญ่ ของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ประดิษฐานอยู่ ทำให้คนมากมาย กราบไหว้ บูชากัน มากมาย

วัดเจดีย์หอย

                    วัดเจดีย์หอย เป็นวัดที่มีเจดีย์ ก่อสร้างด้วยฟอสซิล เปลือกหอย แปดล้านปี หนึ่งเดียวในไทย ข้างในวัดมีการตกแต่ง เป็นศิลปะแบบมอญ บรรยากาศรอบ ๆ จะเต็มไปด้วยเปลือกหอย และก็ทิวทัศน์ทุ่งนา ที่ให้ความเงียบสงบ แล้วก็ร่มเย็น

5 วัด ไหว้พระขอพร จบใน 1 วัน

วัดเจดีย์ทอง

                     วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก เอกลักษณ์ของวัด เป็นเจดีย์ทรงมอญ เป็นเจดีย์สีทอง สร้างในยุคต้น กรุงรัตนโกสินทร์ โดยชาวมอญราว ๆ 160 ปีก่อน เป็นสถาปัตยกรรม มอญ ที่เลียนแบบมาจาก เจดีย์จิตตะกอง ของประเทศพม่า

วัดปัญญานันทาราม

                      วัดปัญญานันทาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และก็เป็นที่รู้จักว่า เป็นวัดที่หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ สมัยก่อนเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นผู้ก่อตั้ง และสร้างขึ้น ที่นี่มี พุทธคยาจำลอง (พุทธมหาเจดีย์) ถูกเลียนแบบ มาจากอินเดีย โดย หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ โดยคาดหวัง ให้เป็นมรดกธรรม

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

                       วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2524 โดยคณะศรัทธา ได้มอบที่ดินแก่ หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงตาได้ นิมนต์หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท มาอยู่เป็นเจ้าอาวาส จากทุ่งนาป่าสน ใบดกหนา สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ รายรอบด้วย นาเขียวขจี

                        ได้กลายเป็น อารามป่ากรรมฐาน ใกล้เมืองหลวงฯ ที่ร่มรื่น อบอวลไปด้วย กลิ่นศีลธรรม ของสมณะศิษย์กรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น รวมทั้งกลิ่นแมกไม้ นานาพันธุ์น้อยใหญ่ ที่ปลูกขึ้นรายรอบ ทั่วบริเวณ 146 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา

วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS

วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS

                  วันหยุดยาวที่จะถึง ใครเบื่อรถติด ไม่ต้องการที่จะไปเบียด กับนักท่องเที่ยว คนอื่น ๆ ให้วุ่นวาย ชวนมาไหว้พระ รับบุญ ในจ.กรุงเทพฯ กับวัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS

                   รวมทั้ง MRT เดินทางสบายสุด ๆ บางวัดลงรถไฟฟ้าปุ๊บ ก็ถึงเลย หรือเดินไปอีกนิด ไม่ถึงกิโล ก็พบแล้ว จะมีวัดไหน อยู่แถวบ้านเพื่อน ๆ บ้าง ไปดูกันเลย

วัดธาตุทอง

                    อีกหนึ่งวัด ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และก็เดินทางสบายสุด ๆ แบบลงรถไฟฟ้าปุ๊บ เจอปั๊บ นั่นเป็น วัดธาตุทอง วัดนี้มีประวัติความเป็น มายาวนาน ย้อนกลับไป ถึงช่วงสุโขทัย

                     เป็นราชธานี ก่อนที่จะมา ตั้งอยู่บนน ถนนสุขุมวิท ในตอนนี้ ด้านในเป็นที่ ติดตั้งของปูชนีย วัตถุที่สำคัญ อย่างเช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอินแขวนจำลอง , พระพุทธชินินทร ประจำโบสถ์ , พระพุทธชินราชจำลอง ประจำวิหารลิมปาภรณ์ เป็นต้น

วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS

วัดหัวลำโพง

                     นั่ง MRT มาลงสถานี หัวลำโพง ออกทางออก 1 ปุ๊บ จะเจอวัดนี้เลย วัดหัวลำโพง หลังจากไหว้ พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว และในค่ำคืนส่งท้ายปี วัดหัวลำโพง จะจัดกิจกรรมสวนมนต์ ข้ามปีเป็นประจำทุก ๆ ปี

วัดไตรมิตร

                     วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่บริเวณเยาวราช ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ ข้างในมีพระมหามณฑป เป็นที่ประดิษฐาน พระสุโขทัยตรีมิตร ปางมารวิชัย ซึ่งได้การบันทึก สถิติโลกกินเนสส์ ว่าเป็นพุทธรูปทองคำ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพร ทั้งคนไทย และก็ต่างชาติ