วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

               หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน ตั้งอยู่ในเขต พระนครชั้นใน ใจกลางเมือง มีสิ่งโดดเด่น อยู่หน้าวัด คือ เสาชิงช้า เป็นวัดประจำ ร. ๘ โดยภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน รัชกาลที่ ๘ ได้เชิญพระบรมราชสรีรังคาร มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ข้างหน้า พุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๓

วัด

              และก็มีพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เหมือนวันสวรรคตของท่าน ในวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ของทุกปี เดิมการสร้างวัดสุทัศน์ฯ ในต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ ให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ เมืองหลวงชั้นใน ปี พุทธศักราช ๒๓๕๐ เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส”

            ที่วัดสุทัศน มีเรื่องเล่าขาน กันว่า เคยมีเปรตปรากฏอยู่ที่นี่ เป็นภาพจิตกรรมที่วาด ขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมาก ในสมัยนั้น จึงเป็นที่มาว่า ถ้าใครไปวัดสุทัศน นั้นจะต้องไปดู จิตกรรมเปรต ที่ฝาผนัง เลยได้เรียกว่า เปรตวัดสุทัศน จึงได้เป็นคำคล้องจองกันว่า แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน

          เป็นวัดไทย อีกหนึ่งวัดที่ นักท่องเที่ยวนิยม มาไหว้สักการะ มาดูจิตรกรรม อันสวยงาม มากมาย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโต หล่อด้วยสำริด สมัยสุโขทัย อายุ 600 กว่าปี มีพระอุโบสถที่ยาว ที่สุดในไทย ด้านหลังมีท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ ให้มาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลให้ กับชีวิต

วัดสุทัศน์

          จึงมีนักท่องเที่ยว เข้ามาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ พิม ท์ ห้าเหลี่ยม กันมากมาย เชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้าย ป้องกันตัว ได้ดี