วัดจีน ในไทย
วัดสวย วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

สถานที่ไหว้ วัดจีน

สถานที่ไหว้ วัดจีน

                    เนื่องจากที่ประเทศไทย มีคนไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่จำนวน มากเช่นกัน เลยไม่ได้มีแค่ วัด ไทย เท่านั้น เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน คนไทยที่มีเชื้อ สายจีน ก็จะนำของไปไหว้วัดจีน เพื่อเป็นสิริมงคล นั่นเอง คนไทยเชื้อสายจีน หรือคนจีน ก็สามารถไปไหว้ขอพร กันได้ จึงขอแนะนำที่เที่ยว วัดให้ทุกท่านได้ตาม ไปไหว้ขอพรกัน

1. วัดมังกรกมลาวาส

                    ถือเป็นวัดส่วนหัวมังกร ตามความเชื่อของชาวจีน ผู้คนนิยมมากราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงมาทำบุญปีชงอีกด้วย มีเทวรูปเทพเจ้า 4 องค์ หรือชาวจีน เรียกว่า ซี้ไต๋เทียงอ้วง เทพพระเจ้า ที่ปกปักษ์คุ้มครองน

2. ศาลเจ้าพ่อเสือ

                  มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ที่คนจีนเรียกว่า ตั่วเล่าเอี้ย เป็นที่ประดิษฐาน รูปเจ้าพ่อเสือ , เจ้าพ่อกวนอู , เจ้าแม่ทับทิม มีผู้คนนิยม มากราบไหว้ เสริมอำนาจบารมี เงินทอง กันมากมาย

3. วัดทิพยวารีวิหาร

                   เป็นวัด จีน ที่เก่าแก่ าร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2319 สมัยกรุงธนบุรี มีองค์เทพสำคัญ มากมายที่นี่ ทั้ง เทพบุ่งเชียง เทพไท้อิม เทพไท้เอี๊ยง ผู้เทพฮั่วท้อ เทพฮั้วกวงไต่ตี่ และอีกหลายองค์

4. วัดนาจา หรือวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

                    ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ สร้างเป็น วิหาร 4 ชั้น ภายในใหญ่มาก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จุดโดดเด่น ศิลปวัตถุที่สำคัญ คือ รูปปั้นมังกร ที่มีมากถึง 2,840 ตัว ผู้ที่มากราบไหว้ ที่นี่เชื่อว่า ทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ธุรกิจเจริงรุ่งเรือง

5. วัดมังกรบุปผาราม

                  เป็นวัด ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างไทย – จีนภาคใต้ หน้าวัดเป็น วิหารท้าวจตุโลกบาล ด้านในวัด มีอุโบสถทรงจีน หลังคาซ้อน 3 ชั้น ถือเป็นวัด ที่มีสถาปัตยกรรม สวยงดงามอย่างยิ่ง ถือเป็นวัดส่วนหางมังกร