วัดท่าการ้อง
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดท่าการ้อง

วัดท่าการ้อง

                   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เจ้าพระยาทาง ทิศตะวันตก เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยอยุธยา ท่ามกลางชุมชน อิสลาม 2 หมู่บ้าน คือ บ้านการ้อง และบ้านท่า เป็นวัดพุทธศาสนา ที่อยู่ท่ามกลาง ชุมชนมุสสิม วัดที่นักท่องเที่ยว นิยมแวะมาสักการะบูชา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกกันว่า หลวงพ่อยิ้ม

                  สันนิษฐาน ว่าสร้างขึ้นในสมัย อยุธยาตอนต้น พระพุทธ ลักษณะที่งดงาม และพระพักตร์ที่มี ความเมตตา วัดท่าการ้อง ตกแต่งบริเวณ วัดให้สวยงาม ด้วย ไม้ประดับ ไม้ดอก เป็นระเบียบ และมีห้องน้ำที่ ตกแต่งสวยงาม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ ปี 2549

วัด

                   ด้านหลังของ วัดท่าการ้อง มีตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ขายพวกของกิน หลากหลายชนิด ที่นี่ราคาก็ไม่แพง ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง เปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วัดท่าการ้อง มีจุดเด่น มากมาย

                    พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ซุ้มประตู และหน้าต่าง ประดับลายปูนปั้น ภายใน พระอุโบสถ มีหลวงพ่อยิ้ม เป็นพระประธาน ด้านหน้าอุโบสถ ประดับด้วย กระจกสี ภายนอกมี กำแพงแก้วล้อมรอบ พระอุโบสถ

                    ศาลาการเปรียญเก่า เรือนไทยสมัยอยุธยา ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ตั้งอยู่ด้านหลัง พระอุโบสถ โดยสร้างด้วย ไม้สัก

                    ตลาดน้ำกรุงเก่า ติดบริเวณหลังวัด และที่นั่งชิลล์ริมน้ำ มีอาหาร เครื่องดื่ม อาหาร มีอาหารให้ปลา อีกด้วย

                     วัดท่าการ้อง เป็นเส้นทางทำบุญ มีพระให้ไหว้หลากหลาย รวมถึงพระจีน และยังมีที่นั่งพักผ่อน หย่อนใจ อีกด้วย ใครที่มา จ.อยุธยา อย่าลืมแวะมาทำบุญที่นี่ กันได้ หรือแวะมาชมห้องน้ำ ที่สวย ๆ ได้ด้วย หรือจะมาเดิน ตลาดโบราณ ก็ได้อีกเช่นกัน ถือว่ามาวัดเดียว เที่ยวครบ เลย

ตลาดโบราณ