วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

5 สายวัดป่า

5 สายวัดป่า

                   ปัจจุบัน มีหลาย ๆ คนหันมา สายวิปัสสนา ดำเนินสืบทอดอยู่ วัดป่าที่สงบร่มเย็น ท่ามกลางกลิ่นอาย ของธรรมชาติ และบรรยากาศแห่งธรรมะ สัมผัสธรรมชาติ และบรรยากาศแห่งธรรม ณ วัดป่าต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นการสร้างสุข และเป็นกำไรชีวิตให้ แก่ตนเองอย่างยิ่ง และวัดป่าแห่งธรรม

- วัดหนองป่าพง

                    สำนักปฏิบัติธรรมที่ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อันสงบ บรรยากาศร่มเย็น เหมาะแก่การ บำเพ็ญสมณธรรม เป็นวัดที่ก่อ ตั้งโดย หลวงปู่ชา สุภัทโท ภายในมีพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้ง ของหลวงปู่ชา

                     มีพื้นที่ป่าภายใน เขตกำแพงวัด 186 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา ชาวบ้านเรียก ดงดิบนี้ว่า หนองป่าพง ความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก

                      ภายในวัดหนองป่าพง เป็นปัจจัยให้การดำรงชีวิต ของพระภิกษุเป็น ไปด้วยความเรียบง่าย สอดคล้อง กับธรรมชาติ ตามแบบของ พระธุดงค์กรรมฐาน

- วัดป่านานาชาติ

                       เดิมชื่อว่า วัดอเมริกาวาส ต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็นวัดป่านานาชาติ ในภายหลัง ซึ่งเป็นวัดที่มี พระภิกษุชาวต่างชาติ มาจำพรรษาอยู่ได้ไม่ขาด อยู่ในสมณเพศใน พระพุทธศาสนา

                        เพื่อมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่ชา สุภัทโท ในปัจจุบัน ได้มีพระภิกษุสามเณร ชาวต่างชาติ มาจำพรรษาที่ วัดป่านานาชาติ เป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน สามารถพูดภาษาไทย และสวดภาษาบาลีได้ เป็นอย่างดี

- วัดป่าไทรงาม

                         ไม่มีต้นไม้ใหญ่ แห้งแล้ง กันดาร วัดป่าไทรงาม เกิดขึ้นจากชาวเดชอุดมศรัทธา ไปกราบนมัสการ พระคุณเจ้า เพื่อมาชี้แนะแนวทางปฏิบัติ วัดป่าไทรงาม ได้เป็นวัดสมบูรณ์

                          ปัจจุบันมีเนื้อที่ 130 ไร่ ทำคูดินให้เป็น กำแพงวัด ปลูกต้นไม้แทนรั้ว กันเสียงรบกวนต่าง ๆ เป็นแหล่ง เพาะขยายพันธุ์ สัตว์น้ำได้อย่างดี มีการปลูกบัวนานาชนิด ช่วยลดอุณหภูมิ ในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี

- วัดดอนธาตุ

                           ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูล เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์ เคยจำพรรษา ปัจจุบันมีเวชนียสถาน และอัฐบริขาร ของท่านที่หลงเหลืออยู่

- วัดภูหล่น

                            ปฏิบัติธรรมแห่งแรก ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถร ได้เจริญรุ่งเรือง ขึ้นด้วยการพัฒนา ปัจจุบันสำนักสงฆ์ภูหล่น เป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ที่มีผู้คน เดินทางไปทำบุญอยู่เสมอ และมองเห็นทิวทัศน์ แนวเทือกเขาหัวตัด ได้ชัดเจน