วัดพระบาทน้ำพุ
วัดในไทย

วัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ

             มีสิ่งสำคัญในวัด คือ รอยพระพุทธบาท ถูกครอบอยู่ภายใต้มณฑป โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ที่ฟักฟื้น และรักษาสำหรับผู้ป่วย โรคเอดส์ระยะสุดท้าย ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก

              อุโบสถมีพระประธาน ขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร นอกจากนี้ มีหลวงพ่อดำ ในถ้ำบนเขาที่อยู่ในวัด พระโพธิสัตว์ 9 องค์ บนยอดภูเขา พระอุทัยอโนโม สร้างหลวงพ่อขาว วัดแห่งนี้ รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการ ต่อเนื่องมาจนถึง ปัจจุบัน

วัดพระบาทน้ำพุ

               การดำเนินการเกี่ยว กับโรคเอดส์ มีสองส่วน ส่วนแรก คือรับอุปการะเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์ จากพ่อ และแม่ ส่วนที่สอง คือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในการดูแล ของวัดประมาณ 2,000 คน แต่ละเดือนวัด จะมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 4 ล้านบาท

                ส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการ ภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันนี้ที่วัด พระบาทน้ำพุ มีวิกฤตทางการเงิน ที่เกิดขึ้น เนื่องจาก เฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษา พยาบาลนั้น ไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิจ ที่ถดถอย และวิกฤตราคาน้ำมัน เป็นเหตุให้ยอดเงิน บริจาคลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

                 ทำให้วัดมีเงิน ไม่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ป่วยที่ จะเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ ต้องมีใบตรวจโรค ว่าเป็นโรคเอดส์ ต้องไม่มีคนดูแล โดยพาผู้ป่วยมา ส่งไว้ที่นี่ และไม่กลับมาอีก เลยก็มี

วัดพระบาทน้ำพุ

                  ภายในวัดพระบาทน้ำพุ เป็นอาคารที่พักของ ผู้ป่วยชาย – หญิง ที่ไม่แข็งแรง ทำให้หลวงพ่อ อลงกต ต้องเป็นที่พึ่งให้ พวกเขาต่อไปเรื่อย ๆ สามารถให้ความช่วย เหลือพวกเขาได้