วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดป่าอัมพวัน

วัดป่าอัมพวัน

              วัดป่าอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ กลุ่ม 12 บ้านห้วยดินดำ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสาขาของ วัดหนองป่าพง จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ลำดับที่ 42 ซึ่งเป็น วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี เป็นสำนัก เจริญภาวนา สิ่งแวดล้อมด้วย ธรรมชาติ อันสงบเงียบสงบ

               เหมาะสมแก่การบำเพ็ญภาวนา โดยมีข้อวัตร ทำตามแบบ พระธุดงค การเข้าฌาน อันเป็นไปเพื่อ กล่อมเกลากิเลสที่ครู นำโดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้พาดำเนินมา เมื่อโดยประมาณต้นปี พ.ศ. 2531 ท่านพระอาจารย์ มหาตอง ธมฺมวุฒโฒได้ มาธุดงค์ปักกลดที่รอบ ๆ สวนมะม่วง ซอกเขาช่องมะเฟือง ตำบลหนองนี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

                มีความคิดเห็น ว่าสถานที่นี้ร่มรื่น สงบวิเวก ตำแหน่งที่ตั้งสัปปายะ เหมาะสมแก่กา รปฏิบัติภาวนา ท่านก็เลยปรึกษา ท่านพระคุณครู มหาบุญเยี่ยม ฐานทินโน ซึ่งเวลานี้พัก อยู่ที่วัดปาลิไลยวัน (เขาฉลาก) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                 ท่านอาจารย์ ทั้งคู่ได้เชื้อเชิญญาติ โยมไปดูพื้นที่ ปรากฎว่ามีหลายแปลง หลายเจ้าของ ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับ ไม่ยินยอมขาย มีนายบุญส่งเจ้า เดียวเพียงแค่นั้นที่ยอม ขายให้ โดยมีข้อตกลง ว่าจำเป็นต้อง สร้างวัด คุณโยมนิวัติ รังสิกวานิชก็เลย ได้ตกลงซื้อ แต่ว่ายังมิได้ทำงาน เนื่องด้วยขาด ประธานพระสงฆ์ ระยะเริ่มต้น ท่านพระอาจารย์ มหาบุญเลิศ เป็นอันมาก

                  สำหรับในการดำเนินงาน ก่อสร้างเสนาสนะ โดยได้รับการส่งเสริม จากห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนากร การค้าขาย จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีคุณโยมนิวัติ รังสิกวานิช เป็นผู้จัดการ ใหญ่ตอนนั้น การก่อสร้างทำกัน อย่างเร่งด่วน เพื่อเสร็จทันวันวิสาขบูชา ปี 2531

                ซึ่งระบุเป็นวันมอบ ให้เสนาสนะ ปรากฎว่า ศาลาพักชั่วครั้ง ชั่วคราวพร้อมกุฎิ ๑ หลัง เสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันวิสาขบูชา เพียงแค่ ๙ วัน หลังเสร็จสมบูรณ์ พิธีการมอบ เสนาสนะ ระยะใกล้เข้าพรรษา

                 ท่านพระอาจารย์ มหาบุญเลิศ ได้สัมมนาสงฆ์ เพื่อมอบหมายให้ คุณพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร ทำหน้าที่สืบไป ส่วนท่านขอ ไปจำพรรษาที่ จังหวัดนครพนม รวมทั้งพักอยู่ที่นั่น จนกระทั่งปัจจุบันนี้