วัด
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

เอกลักษณ์วัดไทย

เอกลักษณ์ วัด ทั่วกรุงเทพ

                   เมืองแห่งพุทธศาสนา มีวัด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสถาปัตยกรรม ที่งดงาม ซึ่งประเทศไทย มีวัดสวยงาม มากมาย ทั้งวัดเก่าโบราณ และวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

                    ไฮไลต์เด่น คือ วิหารพระนอน โดดเด่นด้วยศิลปะ การประดับมุก ที่ฝ่าพระบาท มีจิตรกรรมฝาผนัง ที่บันทึกสรรพวิชารายล้อมรอบตัว พระวิหาร ตามแบบไทย อีกหนึ่งไฮไลต์เด่นคือ ตุ๊กตาจีน มาพร้อมเรือสำเภา ตั้งแต่ครั้งอดีต แต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมาร์โค โปโล ประดับบริเวณเชิงบันได

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

                     โดดเด่น ของสถาปัตยกรรม เฉพาะพระปรางค์ก่ออิฐ ปูนสีขาวล้วน ประดับด้วยชิ้น เปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ จานชามเบญจรงค์สีต่าง ๆ ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ประดับตกแต่งด้วยกินนร กินรี เทวดา พญาครุฑ และยักษ์ ควรค่าแก่การ ไปแชะภาพ สวย ๆ มาก

วัด

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

                      หลายคนต้อง เดินทางมาที่วัดนี้ เพื่อมาดูกราบไหว้ หลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปปางมารวิชัย จากสกุลช่างสุโขทัย ลักษณะอันงดงาม และมีสีทองเหลืองอร่าม ไปทั่ว ทั้งองค์ ทองคำบริสุทธิ์ที่มี ขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่ บริเวณชั้น 4 ของ “พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา”

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

                       พระอุโบสถ ประดับด้วยหินอ่อน ที่ดีที่สุดจาก ประเทศอิตาลี และมีภาพจิตกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ สะท้อนอุดมคติ เรื่องพื้นที่ และเขตแดน สมัยใหม่ งดงามอย่างยิ่ง