วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

                สายบุญ คนใดที่ชอบไปวัด ถ่ายภาพสวย ๆ ของสถาปัตยกรรมไทย เราชวนไปเที่ยว ไหว้พระ ทำบุญ กับวัดสวย ใกล้กรุงเทพ อีกทั้งอิ่มบุญ อิ่มอกอิ่มใจ และก็ได้ความเป็น มงคลอีกด้วยค่ะ

วัด

- วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร นครปฐม

              ปูชนียสถานที่สำคัญ คือ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ ในพระอุโบสถยังมี พระพุทธรูปศิลาขาว มีลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาท สร้างขึ้นในยุคทราวดี ทุกปีทางวัดจะ มีงานเทศกาลนมัสการ องค์พระปฐมเจดีย์

            : อำเภอเมืองนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม

- วัดท่าซุง

             หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดจันทาราม จุดเด่นคือ วิหารแก้ว 100 เมตร สุดตระการตา ประดับด้วยโมเสกสีขาว ยิ่งไปกว่านี้ยังมี บุษบกที่ตั้งสังขาร ที่ไม่เน่าไม่เปื่อย ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ อีกด้วย

             และอีกสถานที่ ที่สวยงามมาก ๆ ของวัดก็คือ ปราสาททองคำ งดงามมาก ๆ จนเกือบลืม หายใจไปเลย

            : อำเภอเมือง ตำบลท่าซุง จ. อุทัยธานี

- วัดท่าไม้

              เป็นสถานที่ เพื่อปฏิบัติสมณธรรม ของพระภิกษุ กับชาวบ้าน สถานที่สำคัญ ของวัดท่าไม้ คือ พระอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธชินราช จำลองหน้าตัก 69 นิ้ว เป็นพระประธาน ศาลาบูรพาจารย์ ศาลาเทวาพิทักษ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

              : อำเภอกระทุ่มแบน ตำบลท่าไม้ จ. สมุทรสาคร

วัดหลวงพ่อโสธร

- วัดหลวงพ่อโสธร

              หรือที่รู้จักกัน ในชื่อว่า วัดหลวงพ่อโสธร วัดที่เก่าแก่อยู่ คู่บ้าน คู่เมืองมานาน เป็นที่สักการะ ของประชาชน อย่างไม่ขาดสาย มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สวยงามมาก ๆ

          : อำเภอเมือง ถนนเทพคุณากร จ. ฉะเชิงเทรา

- วัดโบสถ์

              หรือ วัดหลวงพ่อโต ที่ได้รับความนิยาม จากนักท่องเที่ยว จำนวนมาก มีรูปปั้น สมเด็จพุฒาจารย์ องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ซึ่งถือเป็นพระ คู่บ้านคู่เมือง ของเมืองปทุมธานีค่ะ

             : อำเภอสามโคก ตำบลบางกระบือ จ. ปทุมธานี

วัดสวย วัดโบราณ สถานที่ทำบุญ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

                 วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติ การก่อสร้างมาตั้งแต่ ครั้งอดีตกว่า 500 ปี สมัยก่อนชื่อ วัดศรีสุพรรณอาราม ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมี อุโบสถเงินแห่งแรก ของโลก เป็นชุมชนทำ หัตถกรรมเครื่องเงิน ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดเชียงใหม่

                  ทางวัดจึงมีแนวคิด ที่จะสืบสานมรดกงาน ศิลป์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้ยั่งยืนสืบไปด้วย การรวบรวมภูมิปัญญา ชาวบ้านจัดตั้ง ทางวัดศรีสุพรรณ เป็นสถาปัตยกรรม สำคัญทาง พระพุทธศาสนา ดึงดูดให้ทั้ง พุทธศาสนิกชน และบุนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มาเยี่ยมชม ความงดงาม ของพระอุโบสถหลังนี้ อยู่ทุกวัน

สิ่งที่น่าสนใจ ในวัดศรีสุพรรณ

                – พระอุโบสถเงิน
                – พระวิหารทรงล้านนา
                – พระบรมธาตุ วัดศรีสุพรรณ
                – พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่

การเดินทาง ไปวัดศรีสุพรรณ

รถยนต์ส่วนตัว

                จากถนนรอบ เมืองให้เลี้ยวเข้า ถนนวัวลาย แล้วตรงมา ราว ๆ 600 เมตร จะมองเห็นป้าย วัดศรีสุพรรณ อยู่ด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวา ไปอีก 50 เมตร ไม่นานก็ จะพบวัดศรีสุพรรณ

รถโดยสารสาธารณะ

                 สามารถใช้บริการ รถแดงที่วิ่ง รอบเมืองให้ มาส่งที่ วัดศรีสุพรรณ

วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดบ้านนา

วัดบ้านนา

                 วัดบ้านนา เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่โบราณกาล ผู้สูงอายุในท้องถิ่น เล่าต่อกันมาว่า วัดบ้านนา เป็นวัดที่มี อายุกว่า 200 ปี คาดว่าสร้างขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย

                  เมื่อปี พุทธศักราช 2475 พระอธิการบุญ สฺสมโณ หรือหลวงปู่บุญ เป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่บุญ เป็นพระเถระผู้ เข้มงวด ในพระธรรมวินัย รักสันโดษ มีชีวิตความ เป็นอยู่เรียบง่าย ยึดพรหมวิหารธรรม รวมทั้งสังคหวัตถุธรรม

                   เป็นหลักปฏิบัติ บำเพ็ญศาสนกิจ อันเป็นหิตานุหิตคุณประโยชน์ เพื่อความ เจริญก้าวหน้า วัฒนสถาพรแก่วัด แล้วก็ศาสนา โดยตลอด

                    เป็นที่นับถือเลื่อมใส ของพระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ แล้วก็ประชาชน ทั่ว ๆ ไป ช่วงวันที่ 6 ก.ค. 2537 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยี่ยมเคารพ เป็นการส่วนพระองค์ ที่วัดบ้านนา

                     หลวงปู่บุญ มรณภาพ ช่วงวันที่ 16 ก.ค. 2543 อายุ 92 ปี พรรษา 72 คณะศิษยานุศิษย์ ได้ด้วยกันจัดงานทำบุญ ทำทาน อุทิศถวาย หลวงปู่

                    ระหว่างวันที่ 13 – 16 ม.ย. ของทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 15 ศาลาอเนก ประสงค์ หลวงปู่บุญ สูง 2 ชั้น เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม และเป็นสถาน ที่ประชุมขอ งพระสงฆ์
และองค์กรต่าง ๆ

วัดปากน้ำแขมหนู
วัดสวย วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดปากน้ำแขมหนู

วัดปากน้ำแขมหนู

                จำเป็นต้องบอก ว่าเมืองไทยเรา ด้วยความ เป็นเมืองพุทธ ทำให้มีวัดงาม ๆ เยอะมากหลายแห่ง กระจายตัวอยู่ ทั่วประเทศ และก็วันนี้พวกเรา จะพาไปปักหมุด ท่องเที่ยวเมืองจันท์ กัน

                 ที่ วัดปากน้ำแขมหนู หรือวัดสีน้ำเงิน วัดงาม เมืองจันท์ ไปเดินถ่ายภาพ โบสถ์สีน้ำเงินแล้วก็ขาว สุด Unseen กัน ไหว้พระ รวมทั้งทำบุญกันค่ะ ประวัติ วัด ปากน้ำ แขม หนู โบสถ์หลังเก่า ที่ได้ทำขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 เริ่มหมดสภาพ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

                  เนื่องจากว่าวัดตั้ง อยู่ใกล้กับทะเล ก็เลยมีการสึก กร่อนมาก ทางวัด และก็ประชาชน ก็เลยลงความเห็นร่วมกัน ที่จะดำเนินการรื้อ โบสถ์หลังเก่า แล้วก็สร้างโบสถ์ ใหม่ขึ้นในปี พุทธศักราช 2534 ค่ะ

วัดปากน้ำแขมหนู

                   แล้วก็เพื่อ ความมั่นคงยั่งยืน แข็งแรงของโบสถ์ที่ ตั้งอยู่ใกล้ทะเล ที่จะโดนน้ำทะเล กัดเซาะตลอด ระยะเวลา ก็เลยใช้เซรามิก ที่ความมันเงา คงทนถาวรแข็งแรง มาเคลือบชั้นปูน ปกป้อง อีกชั้นหนึ่

                    ทำให้โบสถ์ออก มาคลาสสิกสวยผิดตา โดยเป็นงานเซรามิก โบราณที่ใช้สีพื้น เพียงสองสีเป็น สีน้ำเงิน และก็ขาว ทำให้โบสถ์ที่ นี้มีเอกลักษณ์งดงาม ไม่เสมือนที่อื่น ๆ จ้ะ

                     โดยภายในเฉพาะ ประตูโบสถ์ไม้ อีกทั้ง 4 บาน มีการแกะสลัก ภาพนูนต่ำ เกี่ยวกับพุทธ ประวัติพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ข้างนอกบานประตู แล้วก็หน้าต่าง มีการลงลายมุข

                      ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนัง ภายในโบสถ์ มีการเสริมแต่ง ภาพลงสีในพื้นเซรามิก เกี่ยวกับวรรณคดีชาดก รวมทั้งพระมหาชนก อีกด้วย มุมไฮไลท์ก็คือ

                       มุมข้างหน้าของ โบสถ์ที่มี บันไดพญานาค 5 เศียร มีลำตัวทอดยาวไป จนกระทั่งสุดทาง บันได ที่ตรงนี้บอกเลย ว่าถ่ายภาพงามมากมาย ๆ ทีเดียวค่ะ ทั้งด้านในโบสถ์ ติดตั้งพระพุทธชินราช องค์เลียนแบบ เป็นที่บูชา ของประชาชน รวมทั้ง นักท่องเที่ยวค่ะ

วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดสามพราน

วัดสามพราน

                วัดสามพราน สะดุดตาที่อาคาร สีชมพูสูง 17 ชั้น มีมังกรตะกาย ฟ้าโอบรอบ ที่เท้ามังกร พวกเราสามารถ มาขอพรให้ชีวิตก้าวหน้า ในด้านต่าง ๆ ตามแต่ละเล็บ ของมังกรได้ และก็ที่พีค คือการเดินขึ้นเขา ยอดอาคารค่ะ

                 เนื่องจากว่า พวกเราจะต้องเดินภายใน ท้องพญามังกร ขึ้นไป ! มิได้เป็นบันได วน แม้กระนั้น เป็นอุโมงค์ ทางลาด ที่อยู่ข้างใน ตัวมังกร คืออะเมซิ่ง มากมาย อุโมงค์ด้านใน ตัวพญามังกร ที่เป็นทาง เดินขึ้นไปสู่ ยอดอาคาร ระยะทางราว 300 เมตร

                  ตลอดทางอุโมงค์ มีพัดลมนะคะ ไม่ร้อน รวมทั้งแม่ชีบอก ให้ตั้งจิตอธิษฐานตลอด การเดินขึ้นไปจ้ะ แม้กระนั้นฟุตบาท มังกรนี้เปิด เฉพาะวันพระ วันอาทิตย์ รวมทั้ง วันนักขัตฤกษ์ แค่นั้น ข้างบนสุด ให้พวกเรานำ ผ้าแดงที่เขียน ชื่อพวกเรา และก็ครอบครัว อธิษฐานขอพร แล้วก็เอามาผูกไว้ ตรงระเบียง เพื่อความ เป็นมงคล

                   ด้านในวัดมีสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ให้ สักการะบูชามาก ออกแบบตกแต่ง แต่ละอย่างประณีต และวิจิตรบรรจงงาม ทั้งยัง หลวงพ่อพุทโธภาวนา เป็นพุทธรูปปาง ประธานพร ให้โชคลาภ เป็นพระประธาน องค์ใหญ่ที่สุด ที่ตั้งอยู่ใกล้ กับอาคารมังกร ประติมากรรมพญาช้างเผือก เป็นประติมากรรม ประจำวัด ที่เราสามารถ ไปลอดท้องช้าง

                   เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นช้างเผือกที่ มาสิงหลวงพ่อเมื่อ ครั้งออกธุดงค์ ด้านในวัดยังมี ตุ่มสมบัติ พญานาคพ่นน้ำ ซึ่งมีความเชื่อให้ โยนเหรียญลงไป เพื่อให้มีทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ตลอดไปจ้ะ เว้นเสียแต่

                    ประติมากรรมที่มี ประวัติ ความเชื่อ รวมทั้งตำนาน ปริศนาธรรมต่าง ๆ รายรอบแล้ว รอบ ๆ วัดที่นี้ยังมี ความร่มเย็น เงียบสงบ และก็เป็นวัดที่ สอนการปฏิบัติธรรม อีกด้วย
ก็เลยมีชาวพุทธมา นุ่งขาว ห่มขาว ปฏิบัติที่วัด ตลอด ๆ

วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี

              เป็นพระอารามหลวง ที่เก่าแก่ สวยงามมาก มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ใครไม่เคยไป เที่ยววัดนิมมานรดี วันนี้เราจะมาแนะนำ จุดเด่น ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยว ชมกัน

ความสำคัญของวัด

               เป็นวัดเก่า ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกกันว่า “วัดบางแค” หลักฐานพบว่า ถูกสร้างขึ้น ในช่วงรัชกาลที่ 1 หรือราว ๆ พ.ศ. 2350 ปัจจุบันทางวัดได้แบ่งที่ดิน ให้โรงเรียน เปิดสอนเด็ก ๆ ระแวกนั้น

              วัดนิมมานรดี มีจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 2 เกี่ยวกับการ สร้างวัดนิมมานร มีการแต่งตั้ง พระคณาจารย์จำนวน 71 รูป ต่อมา สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยน ชื่อวัดเป็น วัดนิมมานรดี อันแปลว่า สวรรค์ชั้นที่ 5

              สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และบาลีแผนกธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ใครที่วางแผน ไปเที่ยววัดนิมมานรดี ห้ามพลาด พระพุทธรูปที่ สวยงามที่สุด ในย่านเพชรเกษม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างไปดูกัน 

              – หลวงพ่อ เกศจำปาศรี
              – เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่
              – พระสังกัจจายน์

ที่เที่ยว ใกล้วัดนิมมานรดี

ตลาดน้ำ วัดนิมมานรดี หรือตลาดน้ำ ภาษีเจริญ

               ตลาดน้ำ วัดนิมมานรดี อยู่อีกฟากของคลอง เดินข้ามสะพานปูน ไปยังตลาดน้ำ มีทางเดินหน้าบ้าน ที่นี่มีขนมของ กินเล่นมากมาย ให้เลือกจับจ่าย สารพัดสารเพ รับบรรยากาศ ริมลำคลองเย็น ๆ กันเลย

                ที่นี่เป็นตลาดสด ขนาดใหญ่ ที่เก่าแก่ และอยู่มานานมาก ในย่านฝั่งธนบุรี ที่นี่มักถูกใช้ เป็นฉากถ่ายละคร ด้วย ไปเดินเที่ยว กันได้เลย

                 วัดนิมมานรดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ที่เก่าแก่มาก งดงาม และเปล่งประกาย สีทองอร่าม เป็นที่ประดิษฐาน ของพระศักดิ์สิทธิ์ หลายองค์ เพื่อความ เป็นสิริมงคล แวะไปเที่ยวกันเลย เสาร์ – อาทิตย์นี้

วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช

                 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเป็น มิ่งขวัญคนเมือง นครศรีธรรมราช ตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลายแหล่ สัญลักษณ์ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านใน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

                  เพราะว่าเป็นที่ใส่ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันนี้กรมศิลปากร ได้ประกาศ ขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุ เป็นโบราณสถาน นับเป็นสถานที่ ควรค่าแก่การเคารพบูชา ที่สำคัญที่สุดแห่ง หนึ่งของภาคใต้ พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรม แบบทรงระฆังคว่ำ มีลักษณะเด่น ที่ยอดเจดีย์

                   ซึ่งห่อหุ้ม ด้วยทองคำแท้ จากความศรัทธา เล่าสืบตอบกันมาว่าองค์ พระธาตุ มีทองคำรูปพรรณ และก็ของที่มีค่าเยอะ มากถึงปลายเจดีย์ ซึ่งข้าวของมีค่า พวกนี้พุทธศสานิกชน เอามามอบ แก่องค์พระพุทธเจ้า เพื่อให้ตน ได้เจอกับนิพพาน จากคำขวัญประจำ จังหวัดเมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นชุ่มฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากมาย

                    วัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งเนื้อความว่า พระธาตุทอง จึงหมายความว่า ยอดเจดีย์ทองคำของ พระบรมธาตุนั่นเอง แล้วก็ถ้าผู้ใดอยาก ดูยอดพระธาตสีทองเหลือง แพรวพราว อย่างใกล้ชิด มีบริการกล้อง ส่องทางไกล ให้ใช้บริการแล้ว แต่ตกลง กันว่าจะยกย่องความสวย นั้นนานแค่ไหน ด้วยความโด่งดัง รวมทั้ง ศักดิ์สิทธิ์ของ พระบรมธาตุเจดีย์ ล่อใจให้ผู้คน จากทั่วทุกที่ แวะมากราบ ไหว้ขอพร

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระธาตุ

                1. วิหารพระทรงม้า
                2. พระบรมธาตุเจดีย์
                3. วิหารโพธิ์ลังกา
                4. วิหารเขียน
                5. วิหารพระแอด
                6. วิหารสามจอม
                7. วิหารคด

                8. วิหารทับเกษตร
                9. วิหารหลวง
              10. วิหารธรรมศาลา
              11. พระอุโบสถ
              12. วิหารโพธิ์พระเดิม
              13. โบราณวัตถุภายในวัด
              14. เจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์

                     นอกนั้นในบริเวณ วัดพระธาตุ ยังจัดจำหน่าย สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เครื่องถมนคร งานหัตถกรรม โบราณที่ นับว่าเป็นเอกลักษณ์ ของนครศรีธรรมราช เครื่องถมมากมาย อีกทั้งแหวน สร้อย กำไล พาน ขันรวมทั้งอื่น ๆ อีกมากมายมี แหล่งขายรวมอยู่ ที่ถนนท่าช้าง ข้างหลังสนาม หน้าเมืองรอบ ๆ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร แล้วก็ตลาดท่าวัง

เขาคิชกุฏจันทบุรี
สถานที่ทำบุญ

เขาคิชกุฏ จันทบุรี

เขาคิชกุฏ จันทบุรี

                  ต้อนรับ เขาคิชกุฏ ด้วยการเปิด ทริปสายบุญ และแน่นอนว่า ประวัติ เขา คิ ช กุ ฏ เป็นหนึ่งในสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ที่สายบุญอย่างเรา ๆ ห้ามพลาด ข้างบนมีอะไรบ้าง เปิดทริปสายบุญ! กลับมาแล้วจ้ะ กับเทศกาลงาน ทำบุญรายปี จันทบุรี กับงานประเพณี นมัสการ รอยพระพุทธบาทหลวง เขาคิชฌกูฏ

                  ซึ่งเป็นขนบ ธรรมเนียมที่ได้รับ ความสนใจมากมาย มีพุทธศาสนิกชน มุ่งหน้าเดินทางมาแสวง บุญกันจากหลาย ที่เลยล่ะค่ะ ซึ่งในปีนี้เปิด ให้นักเดินทาง และก็ประชากรทั่ว ๆ ไป สามารถขึ้นไป นมัสการรอย พระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชกุฏจันทบุรี

                 ถ้าหากเดินทาง โดยรถส่วนตัวให้ใช้ ถนนหนทางสุขุมวิทค่ะ เมื่อถึงทางแยกเขา ไร่ยาให้เลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวง ลำดับที่ 3249 โดยประมาณ 24 กม. โดยใช้ทางขึ้นเขา พระบาทพลวง แล้วก็เมื่อถึงวัดพระบาทหลวง จะต้องจอดรถส่วนตัว ไว้ที่ที่จอดรถ แล้วต่อจากนั้นมี รถยนต์ให้บริการขึ้น ไปบนพระบาท

                  เนื่องจากเขาคิชฌกูฏ เป็นหลักที่ของ อุทยานแห่งชาติ ก็เลยไม่อนุญาต ให้รถส่วนตัวเข้า เด็ดขาดค่ะ ด้วยเหตุว่าหน ทางลาดชันมาก แถมด้วยดินลูกรัง ตลอดทาง ทำให้แนวทาง ที่จะขึ้นไป ถึงยอดเขาได้มี 2 แนวทางค่ะ ซึ่งก็คือ การเดินเท้าขึ้นไป ซึ่งใช้เวลาสำหรับ ในการเดิน 7 – 8 ชั่วโมง และก็การนั่งสองแถว พื้นที่วัดจัดไว้ให้ค่ะ

จุดบริการรถ ขึ้นเขาจะมีให้ เลือก 2 ที่

                   – จุดวัดพลวง สำหรับวัดนี้จะอยู่ตรง ทางขึ้นเขาเลยค่ะ ซึ่งเป็นจุดที่คนนิยม ขึ้นกันสูงที่สุด เพราะเหตุว่าจุดนี้ จะมีที่จอดรถให้ บริการอย่างกว้างขวาง รวมทั้งร้านขายของต่าง ๆ ด้วย ถ้าหากขึ้น รถจากที่วัดนี้ จะต้องนั่งรถยนต์ 2 ต่อค่ะ โดยที่ต่อแรกจะขึ้น ไปกลางทาง แล้วจะต้องต่อรถ อีกครั้ง เพื่อขึ้นไปถึงข้างบนสุด แล้วก็สำหรับ จุดแวะนี้ จะมีเจดีย์กึ่งกลาง เขาให้สักการะบูชา ด้วยค่ะ

                   – จุดวัดกะทิง วัดนี้จะอยู่ห่างออก มาไม่ไกลมาก ตรงนี้จะให้บริการรถยนต์ที่ วิ่งต่อเดียวแล้วถึง ข้างบนเลยนะ มีพื้นที่ให้หยุดรถยนต์ บริการอยู่พอประมาณ แต่ว่าถ้าเกิดคนเยอะ อาจจะจะต้องหยุดรถยนต์ ไว้ข้างนอกวัดค่ะ

เขาคิชกุฏจันทบุรี
วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดป่าอัมพวัน

วัดป่าอัมพวัน

              วัดป่าอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ กลุ่ม 12 บ้านห้วยดินดำ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสาขาของ วัดหนองป่าพง จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ลำดับที่ 42 ซึ่งเป็น วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี เป็นสำนัก เจริญภาวนา สิ่งแวดล้อมด้วย ธรรมชาติ อันสงบเงียบสงบ

               เหมาะสมแก่การบำเพ็ญภาวนา โดยมีข้อวัตร ทำตามแบบ พระธุดงค การเข้าฌาน อันเป็นไปเพื่อ กล่อมเกลากิเลสที่ครู นำโดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้พาดำเนินมา เมื่อโดยประมาณต้นปี พ.ศ. 2531 ท่านพระอาจารย์ มหาตอง ธมฺมวุฒโฒได้ มาธุดงค์ปักกลดที่รอบ ๆ สวนมะม่วง ซอกเขาช่องมะเฟือง ตำบลหนองนี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

                มีความคิดเห็น ว่าสถานที่นี้ร่มรื่น สงบวิเวก ตำแหน่งที่ตั้งสัปปายะ เหมาะสมแก่กา รปฏิบัติภาวนา ท่านก็เลยปรึกษา ท่านพระคุณครู มหาบุญเยี่ยม ฐานทินโน ซึ่งเวลานี้พัก อยู่ที่วัดปาลิไลยวัน (เขาฉลาก) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                 ท่านอาจารย์ ทั้งคู่ได้เชื้อเชิญญาติ โยมไปดูพื้นที่ ปรากฎว่ามีหลายแปลง หลายเจ้าของ ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับ ไม่ยินยอมขาย มีนายบุญส่งเจ้า เดียวเพียงแค่นั้นที่ยอม ขายให้ โดยมีข้อตกลง ว่าจำเป็นต้อง สร้างวัด คุณโยมนิวัติ รังสิกวานิชก็เลย ได้ตกลงซื้อ แต่ว่ายังมิได้ทำงาน เนื่องด้วยขาด ประธานพระสงฆ์ ระยะเริ่มต้น ท่านพระอาจารย์ มหาบุญเลิศ เป็นอันมาก

                  สำหรับในการดำเนินงาน ก่อสร้างเสนาสนะ โดยได้รับการส่งเสริม จากห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนากร การค้าขาย จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีคุณโยมนิวัติ รังสิกวานิช เป็นผู้จัดการ ใหญ่ตอนนั้น การก่อสร้างทำกัน อย่างเร่งด่วน เพื่อเสร็จทันวันวิสาขบูชา ปี 2531

                ซึ่งระบุเป็นวันมอบ ให้เสนาสนะ ปรากฎว่า ศาลาพักชั่วครั้ง ชั่วคราวพร้อมกุฎิ ๑ หลัง เสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันวิสาขบูชา เพียงแค่ ๙ วัน หลังเสร็จสมบูรณ์ พิธีการมอบ เสนาสนะ ระยะใกล้เข้าพรรษา

                 ท่านพระอาจารย์ มหาบุญเลิศ ได้สัมมนาสงฆ์ เพื่อมอบหมายให้ คุณพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร ทำหน้าที่สืบไป ส่วนท่านขอ ไปจำพรรษาที่ จังหวัดนครพนม รวมทั้งพักอยู่ที่นั่น จนกระทั่งปัจจุบันนี้

วัดแสนสุข ชลบุรี
วัดสวย สถานที่ทำบุญ

วัดแสนสุข ชลบุรี

วัดแสนสุข ชลบุรี

                   ตั้งอยู่ อำเภอเมือง ชลบุรี สิ่งที่น่าสนใจ คือ มหาเจดีย์วัดแสนสุข แลนด์มาร์คสายบุญ มีความงดงาม ตระการตา มีประติมากรรมปูนปั้น สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ละเว้นความชั่ว มหาเจดีย์เกตุแก้ว ฯ อยู่ด้านในสุด จัดสร้างคล้าย เจดีย์วัดอัษฎางคนิมิต บนเกาะสีชัง

                    บันไดพญานาค มีสีที่แตกต่าง กันในแต่จุด งดงาม พร้อมวัตถุมงคล บรรจุอยู่ในเจดีย์แห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ผู้ที่มากราบไหว้ ภายในสวน ปั้นเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่ประสูติ เป็นต้นไป แดนนรก รูปเปรต อสูรกาย ขนาดสูงใหญ่ มีข้อความเตือนสติ ให้ระลึกถึงการ ทำความดี

วัดแสนสุข ชลบุรี

                     และ เมืองสวรรค์ รูปปั้นองค์เทพ ต่าง ๆ ให้ศึกษาพุทธประวัติต่าง ๆ ทาง วัดแสนสุข ได้แนะนำว่า ให้เดินเข้าทางนรก และออกทาง สวรรค์ เพื่อความเป็น สิริมงคล ไม่เสียค่าเข้าชม แต่อย่างใด

                      สามารถ ทำบุญเลี้ยง อาหารปลา นก เต่า ทำบุญได้ ตามจิตศรัทธา เหมือนเป็นการสอน ให้เด็กรู้จัก แบ่งปัน และรู้จักทำบุญ ทำทาน ไปด้วย ต้องห้ามพลาด แล้วแหละ แบบนี้

                       เป็นไฮไลท์นึง ของวัดนี้ วัดแสนสุขสุทธิวราราม มาได้ง่าย ๆอยู่ใกล้ ๆ กับ ชายหาดบางแสน ใครว่า การมาเที่ยววัด จะน่าเบื่อ วัดแห่งนี้ ได้ตอบโจทย์ การมาเที่ยววัด แบบสนุก ๆ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ต้องชอบ อย่างแน่นอน ที่อยู่ : วัดแสนสุขสุทธิวราราม ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วัดแสนสุข ชลบุรี